خرید نهال : قیمت نهال : خرید نهال عناب : خرید نهال به : خرید نهال گیلاس : خرید نهال فلفل سیاه : خرید نهال هلو : خرید نهال فندق : خرید نهال پسته هیبریدی : خرید نهال سیب : خرید نهال آلو : خرید نهال توت : خرید نهال گردو : خرید نهال توت موزی : خرید نهال ازگیل : خرید نهال گوجه سبز : خرید نهال خرمالو : خرید نهال آلبالو : خرید نهال زردالو : خرید نهال انار : خرید نهال زغال اخته : خرید نهال زیتون : خرید نهال انجیر : خرید نهال سماق : خرید نهال انگور : خرید نهال زرشک : خرید نهال سنجد : خرید نهال بادام : خرید نهال گلابی : خرید نهال شاه توت : خرید نهال بلوبری : خرید نهال شلیل : خرید نهال شاه بلوط

بهترین زمان گرده پاشی گردو

 

حداکثر درصد تشکیل میوه با استفاده از گرده افشانی مصنوعی زمانی است که زایده های کلاله به اندازه کافی رشد کرده و از هم جدا باشند، گرده افشانی در مرحله رسیدن زیاد کلاله یعنی زمانی که قسمت غده ای سبب جریان ترشحی می شود موجب تقلیل در تشکیل میوه می شود و در مرحله بعد از آن یعنی زمانی که فرورفتگی هایی که در روی زایده کلاله ایجاد می شود و قسمت های خال دار خشک می شود کاربرد دانه گرده عملا در تشکیل میوه نقشی ندارد و گرده افشانی بر روی کلاله نابالغ درصد تولید گردو را پایین می آورد.

گل های نر از سه راه باعث کاهش پتانسیل تولید در گردو می شوند :

1-­ گل های نر به طور بالقوه می توانند جایگزین جوانه های گل ماده در چندین گره شوند.

2- گل های نر گاهی موجب ریزش جوانه انتهایی می شوند.

3- گل های نر مواد غذایی بیشتری مصرف می کنند که برای تشکیل گل های ماده لازم است.

میزان گل نر

*­ در بین ژنوتیپ های مورد مطالعه 14 ژنوتیپ علیرغم داشتن گل ماده فاقد گل نر بودند.

* در 38 درصد از ژنوتیپ ها تعداد گل نر کم

* در 26 درصد از ژنوتیپ ها تعداد گل نر در حد متوسط

* در 27 درصد ژنوتیپ ها تعداد گل نر زیاد

* در 8 درصد از ژنوتیپ ها تعداد گل نر خیلی زیاد