خرید نهال : قیمت نهال : خرید نهال عناب : خرید نهال به : خرید نهال گیلاس : خرید نهال فلفل سیاه : خرید نهال هلو : خرید نهال فندق : خرید نهال پسته هیبریدی : خرید نهال سیب : خرید نهال آلو : خرید نهال توت : خرید نهال گردو : خرید نهال توت موزی : خرید نهال ازگیل : خرید نهال گوجه سبز : خرید نهال خرمالو : خرید نهال آلبالو : خرید نهال زردالو : خرید نهال انار : خرید نهال زغال اخته : خرید نهال زیتون : خرید نهال انجیر : خرید نهال سماق : خرید نهال انگور : خرید نهال زرشک : خرید نهال سنجد : خرید نهال بادام : خرید نهال گلابی : خرید نهال شاه توت : خرید نهال بلوبری : خرید نهال شلیل : خرید نهال شاه بلوط

کوددهی و تغذیه باغ های سیب

 

تغذیه باغ های سیب

 پایه اصلی تغذیه در باغ های درختان میوه تامین سه عنصر اصلی نیتروژن (ازت)، پتاسیم و فسفر (P, N و K) است. نیتروژن به دلیل آبشوئی به سرعت مصرف و یا از محیط ریشه خارج و افزودن آن در قالب تعریف شده هر سال از طریق آب آبیاری یا کوددهی خاکی بایستی انجام پذیرد. میزان نیتروژنی که هر ساله به باغ های سیب داده می شود بستگی به اندازه و سن درخت و میزان باردهی باغ دارد. به عنوان یک شاخص ابتدائی از فرمول زیر که در دانشگاه نیومکزیکو آمریکا برای کوددهی ازت به باغ های سیب ارائه شده است می توان استفاده کرد:

میزان کود ازته بر حسب کیلوگرم = درصد میزان ازت در کود÷(3/2× سن درخت)

بر این اساس، برای درختی که سن آن ۵ سال می باشد، میزان اوره مورد نیاز در یک سال با احتساب 6/46درصد نیتروژن در آن حدود 25/0کیلوگرم خواهد بود. میزان نیتروژن در نیترات آمونیوم ۳۳ درصد می باشد. بیشک این فرمول ارزیابی نیتروژن مورد نیاز را به صورت تقریبی حساب کرده و بسته به میزان مواد الی خاک، میزان آبشوئی و رشد رویشی درخت می تواند نیاز واقعی تا اندازه ای متفاوت باشد. پس از سن باردهی اقتصادی درخت که از سال ۵ تا ۶ به بعد شروع می شود نیاز درخت به نیتروژن به صورت قابل توجهی افزایش و در این شرایط میزان نیاز سالیانه باغ سیب به نیتروژن خالص بین ۷۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار خواهد بود. این میزان نیتروژن از ۱۵۰ تا ۲۰۰ کیلوگرم کود اوره برای باغ سیب تامین می گردد. کود پتاس و فسفره بسته به آنالیز خاک و برگ در صورت کمبود به صورت زمستانه در اختیار قرار داده می شود. همچنین کودهای میکرو در بردارنده عناصر آهن، منگنز، مس، بور، ... به صورت محلول پاشی های متناوب در طول فصل رشد با غلظت مورد توصیه کود مورد نظر انجام خواهد گرفت. در درخت سیب استفاده از محلولپاشی کلسیم در دوره زمانی قبل از برداشت سبب نگهداری بهتر سیب در انبار خواهد شد. همچنین استفاده از محلولپاشی بور به فرم اسید بوریک در پائیز سال قبل، زمانی که برگها قدرت جذب داشته و دقیقاً قبل از ریزش برگها می تواند در بهبود تشکیل میوه مفید باشد. به منظور در اختیار قرار دادن عناصر غذائی برای شکوفه ها و جوانه های بهاره می توان از یک محلول پاشی پائیزه عناصر میکرو همراه با اوره با غلظت حدود ۲ درصد استفاده کرد. اوره نه تنها سبب جذب بهتر عناصر خواهد شد،بلکه نیتروژن موجود در آن در کنار سایر عناصر در بافتهای مجاور جوانه ذخیر شده و در بهار سال آینده به سرعت در اختیار شکوفه ها و جوانه های در حال رشد قرار خواهد گرفت.