خرید نهال : قیمت نهال : خرید نهال عناب : خرید نهال به : خرید نهال گیلاس : خرید نهال فلفل سیاه : خرید نهال هلو : خرید نهال فندق : خرید نهال پسته هیبریدی : خرید نهال سیب : خرید نهال آلو : خرید نهال توت : خرید نهال گردو : خرید نهال توت موزی : خرید نهال ازگیل : خرید نهال گوجه سبز : خرید نهال خرمالو : خرید نهال آلبالو : خرید نهال زردالو : خرید نهال انار : خرید نهال زغال اخته : خرید نهال زیتون : خرید نهال انجیر : خرید نهال سماق : خرید نهال انگور : خرید نهال زرشک : خرید نهال سنجد : خرید نهال بادام : خرید نهال گلابی : خرید نهال شاه توت : خرید نهال بلوبری : خرید نهال شلیل : خرید نهال شاه بلوط

انتخاب پایه برای باغ سیب

 

انتخاب پایه برای باغ سیب

در حال حاضر چند پایه پاکوتاه و نیمه پاکوتاه کننده سیب در نهالستان ها در کشور عرضه می گردند که از این بین دو پایه MM106 و  MM111 و پس از آن پایه M9 از معمولترین پایه های مورد استفاده در کشور هستند. پایه 106 MM دارای اندازه متوسط و نیمه پاکوتاه کننده است و نسبت به بیماری پوسیدگی طوقه بسیار حساس و آسیبپذیر می باشد. این بیماری می تواند همراه پایه از نهالستان منتقل و در چنین شرایطی مبارزه با آن بسیار دشوار خواهد بود. همچنین ممکن است در اثر تماس با رطوبت زیاد در باغ، پایه به بیماری پوسیدگی طوقه فیتوفترائی آلوده شود که در این شرایط پیشگیری از بروز بیماری به خوبی با مدیریت صحیح آبیاری، عدم تماس طوقه با آب و حذف علف های هرز اطراف طوقه امکانپذیر خواهد بود. پایه MM111 از پایه MM106  پابلندتر است و سبب ایجاد رشد رویشی بالنسبه بیشتری در رقم نسبت به پایه MM106شده و اندازه نهائی درخت را به میزان کمی نسبت به پایه بذری خواهد کاست. این پایه نسبت به خاک های شور، خشکی و پوسیدگی طوقه متحمل تر از پایه MM106 است. هر دو پایه 106 MM و  MM111 نسبت به شته مومی مقاوم تر از سری پایه های مالینگ می باشند. علاوه بر دو پایه فوق، پایه M7 نیز در کشور به سرعت در حال ترویج و گسترش است. این پایه از نظر خصوصیات به پایه MM106شباهت زیادی داشته، لیکن از نظر مقاومت به کلروز آهن و پوسیدگی طوقه بسیار مطلوب تر است. هیچیک از این سه پایه نیمه پاکوتاه کننده نیازمند قیم و یا داربست در باغ نیستند. پایه M9 یک پایه کاملاً پاکوتاه کننده است که سبب تسریع در باردهی رقم شده و نیازمند قیم برای حفظ و ثبات در خاک است. این یایه نسبت به پوسیدگی طوقه مقاوم است، لیکن پرورش روی این پایه نیازمند به مهارت و تجربه بیشتری در مقایسه با دیگر پایه های نیمه پاکوتاه کننده نظیر M7 و MM106 می باشد. کشت درخت روی پایه M9 به فرمهای یک تا دو ردیفه امکان پذیر است و شاخه های درخت روی سیمهای سیستم داربست خم خواهند شد. علاوه بر پایه های فوق، پایه های M26 و M27 نیز به صورت بسیار محدودتری در کشور موجود و مورد تکثیر قرار گرفته است. پایه 27 M بسیار پاکوتاه کننده بوده و پرورش درخت سیب روی این پایه نیازمند تراکم بسیار بالا و تبحر خاصی در زمینه هرس می باشد. پایه M26 از پایه 106 MM پاکوتاه تر و از پایه M9 پابلندتر است، بنابراین کار با آن نسبت به پایه M9 راحتتر است. پایه M26 اگرچه حساس به پوسیدگی طوقه بیان شده است، . لیکن میزان حساسیت آن نسبت به پایه MM106کمتر است. گاهی این پایه را بعنوان جایگزین پایه MM106 در خاک های مرطوبتر معرفی می کنند ولی پایه M7 در این خاک ها ارجح است.