آخرین اخبار: جهت همکاری با سایت نهالکده به قسمت امور نمایندگی ها مراجعه نمایید.

قابل توجه بازدیدکنندگان محترم : فروش ویژه انواع نهال های گلدانی جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا با روابط عمومی سازمان تماس حاصل فرمایید02166462736-09120398416 مهندس مخملباف فروش ویژه انواع نهالهای توت،توت موزی،شاه توت،زالزالک پیوندی،زغال اخته،بلوبری،کاموات،خرمالو ژاپنی،ازگیل ژاپنی جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا با روابط عمومی سازمان تماس حاصل فرمایید02166460743-09120398416 مهندس مخملباف ارایه کلیه خدمات امور محوطه سازی و فضای سبز و نگهداری از باغات و باغچه ها،روف گاردن و کلیه فضاهای سبز آپارتمانی بصورت دوره ای ماهیانه و سالیانه

خرید نهال : قیمت نهال : خرید نهال عناب : خرید نهال به : خرید نهال گیلاس : خرید نهال فلفل سیاه : خرید نهال هلو : خرید نهال فندق : خرید نهال پسته هیبریدی : خرید نهال سیب : خرید نهال آلو : خرید نهال توت : خرید نهال گردو : خرید نهال توت موزی : خرید نهال ازگیل : خرید نهال گوجه سبز : خرید نهال خرمالو : خرید نهال آلبالو : خرید نهال زردالو : خرید نهال انار : خرید نهال زغال اخته : خرید نهال زیتون : خرید نهال انجیر : خرید نهال سماق : خرید نهال انگور : خرید نهال زرشک : خرید نهال سنجد : خرید نهال بادام : خرید نهال گلابی : خرید نهال شاه توت : خرید نهال بلوبری : خرید نهال شلیل : خرید نهال شاه بلوط

تربیت درخت سیب

تربیت درخت

در درختان کوچک سیستم دوکی باریک ، حفظ رشد رویشی ضعیف و تغییر موقعیت شاخه هایی که درت رویشی زیاد دارند برای کاهش قدرت رشد درخت ، ضروری است . در موقع کاشت ، محور مرکزی درخت و ارتفاع 25 سانتی متری بالاترین انشعاب سربرداری می شود . در هر فصل خواب، قسمت انتهایی محور مرکزی به طور کامل قطع و یک انشعاب ضعیف تر و پایین تر به عنوان محور مرکزی جدید به قیم بسته می شود. این عمل هر ساله تا زمانی که درخت به ارتفاع مورد نظر با(به طور معمول 2/1 تا 4/2 متر) برسد ادامه می یابد.

انشعاب های جانبی که تا حدودی عمودی و قوی هستند را خم نموده و به صورت افقی و با کمتر از افقی در می آورند. این عمل به طور معمول با اتصال وزنه های مخصوص هدایت شاخه به انشعاب ها و یا بستن انشعاب ها به وسیله ریسمان به قیم یا زمین بعد از ظاهر شدن جوانه انتهایی، انجام می گیرد . انشعاب های خیلی قوی در فصل خواب قطع می گردند. زمانی که انشعاب های واقع در دوسوم بالای تاج درخت از حد شکل مخروطی درخت فراتر رشد کردند به طور معمول در فصل خواب و از محل محور قطع می شوند و به طور معمول کنده کوچکی از قاعده شاخه نیز و برای رشد شاخه جایگزین باقی گذارده می شود . بازوهای چوبی بخش پائینی تاج (یک سوم پائینی ) با کوتاه کردن شاخه تا محل چوب مسن تر و از بالای یک شاخه جانبی ضعیف یا اسپور بارده ، هرس می شوند . تاج بازو ارتفاع کم درختان در سیستم دوکی باریکی ، توزیع عالی نور خورشید را در تمامی تاج درخت تضمین می کند . برای نواحی با نور بیشتر ، میوه های واقع در معرض تابش مستقیم نور خورشید ممکن است دچار آفتاب سوختگی گردند. با کاشت نهال های بزرگ تر  و با تراکم بیشتر و استفاده از روش کود – آبیاری عملکرد درختان برای سال های دوم و سوم به طور قابل ملاحظه ای افزایش می یابد.

3 سیستم محور عمودی( vertical Axis)

در اواخر دهه 1970 یک محقق فرانسوی به نام  چ . ام . لپسیانیس یک سیستم جدید باغ به نام سیستم محور عمودی را معرفی کرد. اهداف سیستم محور عمودی عبارت بودند از:

1 ) به بار رفتن سریع درخت برای محدود کردن رشد رویشی درخت و فواید اقتصادی آن

2 ) بهبود اندازه و رنگ میوه از طریق بهبود پراکنش نور در تاج درخت

3 ) کاهش هزینه های کارگری از طریق ساده نمودن و به کمترین رسانیدن کارگر لازم برای هرس و تربیت درخت و کاهش اندازه آن

4 ) بوجود آوردن تعادل سریع بین رشد رویشی و میوه دهی و حفظ این تعادل

روش محور عمودی بر این اساس استوار است که اجازه می دهد درخت بدون هرس ، به یک تعادل طبیعی در رشد رویشی و میوه دهی برسد.

درختان در این سیستم بر روی پایه های M9  و M 26 با آرایش کشت یک ردیفه کاشته می شوند. فاصله این درختان بر روی ردیف از 5/1 تا 3/2 متر و بین ردیف ها از 4 تا 8/4 متر در نظر گرفته می شود. درختان به نسبت باریک در این سیستم به داربست ها سیمی تا ارتفاع 3 تا 2/4 متر بسه می شوند . این سیسام نیل به اهداف تولید زودتر با استفاده از پایه های پیش بار ، تراکم زیاد درخت در هکتار و کمترین هرس را میسر می سازد .

هرس و تربیت درخت

این نوع تربیت برای ارقام سیب با رشد افراشته به عنوان مثال رقم سیب شربتی و با قدرت رشد زیاد مطلوب است . زیرا امکان کاهش فاصله روی ردیف و افزایش سطح بارور در ارتفاع به صورت همزمان ایجاد می شود . در سیستم محور عمودی ، درختان در موقع کاشت به طور عموم سربرداری نمی شود . اما در این اواخر بعضی باغداران برای تولید شاخه های جانبی قوی تر نهال را سربرداری می کنند . بعد از اولین فصل رشد ، محور مرکزی به صورت عمودی به داربست (قیم ) بسته می شود و سر برداری نمی شود. ردیف پائینی انشعاب ها با بازوهای دائمی هستند. انشعاب دهی در طول محور مرکزی اتفاق می افتد و پس از اینکه هر شاخه میوه داد(پس از سه یا چهار سال) به طور معمول از قاعده با باقی گذاردن یک کنده کوتاه برای ایجاد شاخه جایگزین قطع می شود . ارتفاع درخت بین 6/3 تا 8/4 متر تغییر می کند. ارتفاع محور مرکزی به طور طبیعی محدود می شود و تابعی از قدرت رویشی ترکیب پایه و پیوندک و مقدار میوه درخت است. علل کنترل کننده ارتفاع درخت در سال چهارم و پنجم بار درخت است که رشد طولی درخت را کنترل می کند نه هرس آن . در انتهای درخت پس از این که محور مرکزی میوه داد، با قطع آن از محل چوب با یک شاخه ضعیف تر جایگزین می شود.

در سیستم تربیتی بهتر است ارقام غیر اسپور (استانداراد ) سیب مثل فوجی ،گالا ، برابرن و غیره استفاده شود زیرا با پیوند بر روی پایه های M9  و M 26  به ارتفاع لازم خواهند رسید .

هنگام کاشت بهتر است از نهال های استاندارد دو ساله با داشتن محور مرکزی و حداقل 4 شاخه جانبی استفاده نماییم و با بستن محور اصلی به قیم به درخت اجازه دهیم تا رشد طولی خود را ادامه دهد. در طول فصل رشد و با وجود آمدن شاخه های جانبی دیگر در طول محور با استفاده از گیره های لباس اقدام به باز نمودن آنها می نماییم (با زاویه 60 درجه ) . با شروع فصل رشد و شروع میوه دهی درختان 2 تا 3 عدد میوه را بر روی درخت باقی گذاشته و بقیه را حذف می کنیم . همین طور با ظهور شاخه های جانبی جدید ،اقدام به باز نمودن زاویه آنها می کنیم . قبل از شروع فصل رشد سوم ، مجدداً شاخه های جانبی که رشد عمدی زیادی داشته باشند، حذف می کنیم و در طول فصل رشد نیز شاخه های جانبی جدید را باز می کنیم و محور اصلی درخت را قیم می بندیم. برای جلوگیری از شکستن شاخه های جانبی میوه دهند، در اواسط خردادماه اقدام به تنک میوه می کنیم و در پایان فصل رشد و در زمستان شاخه های جانبی پایین که بهم رسیده باشند را از محل چوب دو ساله کوتاه می کنیم.

در سال چهارم (سال تکامل رشد درخت )، پس از رسیدن محور مرکزی به ارتفاع لازم ، آن ر خم نموده و به سیم انتهایی می بندیم . شاخه های پائینی درخت در صورت درهم رفتگی از محل چوب دو ساله کوتاه می شوند و هرگاه قطر شاخه های جانبی بخش فوقانی درخت به اندازه نصف قطر تنه اصلی درخت رسیده باشند از نزدیک محور اصلی کوتاه می شوند . در مجموع می بایستی شکل هرمی باریک درخت را با حذف شاخه های فوقانی حفظ نماییم. در سیستم محور عمودی به دلیل عدم حذف محور مرکزی به صورت سالیانه،شاخه دهی جانبی ضعیف بوده و گاهاً قسمت طولانی از محور مرکزی فاقد شاخه جانبی با اصطلاحاً "چوب کور"می باشد . علاوه بر این رشد رویشی در قسمت بالائی درخت گاهی بیش از حد بوده و کنترل آن تا حدودی دشوار است.

4 سیستم تاج مخروطی تلفیقی Hybrid Tree Cone(Hytec)

نام درخت تاج مخروطی تلفیقی از شکل مخروطی درخت و منشاء تلفیقی بودن آن (تلفیقی از خصوصیات سیستم های دوکی باریک و محور عمودی) گرفته شده است .

های – تک از نظر حجم تاج و سطح میوه دهی شبیه درختان بلندتر سیستم محور عمودی می باشد . ولی در محور مرکزی آن شبیه دوکی باریک است ، تغییراتی داده شده است .سیستم تاج مخروطی تلفیقی ، برای تامین نیازهای باغداران ایالت واشنگتن بوجود آمد. با این حال ممکن است به عنوان یک سیستم جدید تربیت باغ در دیگر نواحی تولید میوه مورد آزمون و بهربرداری قرار گیرد.

سیستم  های تک دارای حجم تاجی مشابه با سیستم محور عمودی است ، چون در این سیستم ، درختان دارای شکل شبیه به درختان سیستم دوکی باریک بوده و تا ارتفاع تقریبی 3 متر ، تربیت می شوند. در مقایسه درختان در سیستم معمول دوکی باریک دارای 1 /2  تا 4/2  متر ارتفاع و 5/1 متر عرض (در قاعده درخت ) می باشند. اگر ارتفاع محور مرکزی درخت باغ مخروطی با عرض 5/1 متر ، از 1/2  متر به 4/2 متر افزایش یابد، حجم تاج نیز تا 20 درصد افزایش می یابد. اگر ارتفاع درخت از 1/2  متر به 3 متر افزایش یابد ، حجم تاج 60 درصد زیاد می شود و چنانچه ارتفاع به 6/3 متر برسد ، حجم تاج دو برابر می شود.

اهداف این سیستم ، تولید درختان به نسبت بلند (3 متری) باریک (عرض 5/1 تا 1/2  متر در قاعده ) با محور مرکزی قیم دار که دارای انشعاب های جانبی کافی به نسبت  ضعیف است ، در این سیستم از رشد رویشی بسیار قوی در قسمت بالائی درخت جلوگیری می شود.

پایه های مورد استفاده در این سیستم شامل پایه M9  برای ارقام پر رشد و پایه های M26  وM7 برای ارقام سیب کم رشد است . نهال های یک ساله انشعاب دار که دارای چهار انشعاب یا بیشتر در فاصله دست کم 45 سانتی متر بالای محل پیوند باشند، مطلوب می باشند. طول انشعاب ها باید حداقل 25 سانتی متر باشد در صورت امکان استفاده از نهال های دو ساله با انشعاب بیشتر برای احداث سیستم  های تک مناسب ترند.

سیستم های تک نیاز به قیم دارد زیرا در این سیستم تولید میوه درختان در سال های اول تولید ، بر روی محور مرکزی واقع می شود . بدون قیم ، وزن این میوه ها موجب خم شدن محور مرکزی می شود و سیب می شود که درخت فاقد محور مرکزی غالب باشند . در شرایط بدون قیم های منفرد با ارتفاع 7/2 تا 6/3 متر که تا عمق 60 تا 90 سانتی متری در خاک مستقر شده اند را می توان برای هر درخت به کار برد.

سیتم قیم ساده با یک ردیف سیستم در ارتفاع 7/2 متری برای حمایت لوله های فلری یا چوب خیزران عمودی به طول 3 متر، برای هر درخت ، می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

برایاستحکام بیشتر می توان از ردیف های بیشتر سیم (3 تا چهار ردیف سیم ) نیز استفاده کرد.

برای احداث و مدیریت باغ های با سیستم تاج مخروطی تلفیقی رهنمودهای زیر باید مدنظر قرار گیرد.

1 ) کاشت نهال های انشعاب دار

2 ) کاشت درختان با تراکم زیاد 1360 تا 2220 درخت در هکتار

3 ) کاشت درختان با آرایش یک ردیفه

4 ) حمایت هر درخت به صورت متقل با قیم های انفرادی و یا سیستم قیم و سیم

5 ) حفظ شکل مخروطی هر درخت با عرض پایه 5/1 تا 2 متر در قاعده و ارتفاع تقریبی 3 متر

6 ) کاهش قدرت رویشی در قسمت بالایی درخت با جایگزین کردن سالیانه محور مرکزی با یک انشعاب ضعیف پایین تر یا خم کردن سالیانه محور مرکزی

7 ) حفظ انشعاب های قوی پایئینی به عنوان انشعاب های دایمی و کوتاه کردن آنها ، زمانی که فراتر از فضای تعیین شده رشد کنند.

8 ) کوتاه کردن انشعاب های میوه در طول دو سوم بالایی درخت برای حفظ شکل مخروطی درختان

9 ) جایگزینی انشعاب های میوه ده در دو سوم بالایی درخت زمانی که بر روی انشعاب های پائینی سایه ایجاد کنند و باعث کاهش عملکرد و تنزل کیفیت محصول شوند.

سیستم درختان تاج مخروطی تلفیقی (های تک )، برای اقلیم آفتابی طراحی شده است .در این سیستم دختان با ارتفاع 3 متر با تاجی که به خوبی نور دریافت می کند ، برای تولید بالا و فراهم کردن سایه موقت روی میوه ها ( جهت جلوگیری از آفتاب سوختگی ) به وجود آمده است .

در این سیستم ، با خم کردن و هرس محور مرکزی ، تعداد کافی انشعاب جانبی با فوواصل مناسب بر روی محور مرکزی تولید می شود . فنون هرس و تربیت مورد استفاده در این سیستم ، ساده و قابل تکرار بر روی درختان به نسبت کوچک می باشد .در سال های اول تا چهارم ، برای افزایش رشد انشعاب هایقوی پایینی و کاهش رشد از انشعاب های بالایی درخت ، محور مرکزی به طول کامل قطع  و یا خم می شود. زمانی که درخت به ارتفاع مطلوب رسید، رشد اضافی در قسمت بالایی درختان با هرس کردن محور مرکزی از محلچوب مسن تر و از بالای محل یک انشعاب ضعیف به طور معمول افقی ، متوقف می شود .برای حفظ شکل مخروطی درخت ، تمامی انشعاب های میوه ده و انشعاب های قوی پائینی از محل چوب مسن تر ، کوتاه می شود . با حفظ شکاف مخروطی هر درخت، امکان توزیع نور به تمام قسمت های تاج درخت برای تولید بالا و کیفیت خوب میوه ، فراهم می گردد. باغ های با سیستم درختان تاج مخروطی تلفیقی ، امکان استفاده کارآمد از نیروی کار و تولید زود و پایدار میوه با کیفیت مطلوب را فراه می کند.

روش داربستی

1 – در این روش تاج درختان به صورت پهن شکسته خواهد شد.

2 – شاخه دهی از ارتفاع 70 سانتیمتر از سطح زمین شروع می شود.

3 – بسته به نوع رقم و پایه طبقات متعددی (سه طبقه ) از شاخه به فواصل 60 تا 90 سانتیمتر از هم تعریف و بر روی سیم بسته می شود.

4 – نحوه بستن شاخه ها به سیم در سیستم کوردون معمولاً به صورت افقی و با زاویه 90 درجه و در سیستم پالمت با زاویه 60  خواهد بود.

5 – برای استحکام داربست ها تیرک های مهار در ابتدا و انتهای ردیف ها و تیرک های داربست بر روی ردیف های کشت ، در زمین قرار گرفته و بتن ریزی می شود .

6 – از سیم گالوانیزه به تعداد لازم طبقات برای سیم کشی استفاده می شود .

7 – فرم دهی و بستن شاخه ها به سیم در سال اول پس از کاشت درختان انجام می شود.

نهالستان,خرید نهال,فروش نهال,قیمت نهال,ایران نهال,ایرانهال,نهالستان ایران نهال,نهالستان جهاد کشاورزی,نهالستان جهاد دانشگاهی,نهالستان پردیس کشاورزی,نهالستان دانشگاه تهران,نهالستان بزرگ کرج,نهالستان نمونه کرج,نهال گردو , نهال گردو چندلر , نهال گردو خوشه ای , نهال گردو اسرائیلی , نهال گردو فرنور , نهال گردو کانادایی , نهال گردو ژنوتیب , نهال گردو تویسرکان , نهال بلوط , نهال بلوط شیرین , نهال بلوط همیشه سبز , نهال بلوط قرمز , نهال شلیل , نهال شلیل شمس , نهال شلیل مغان , نهال شلیل انجیری , نهال شلیل سبز , نهال شلیل حسن پور , نهال شلیل سفید , نهال شلیل زودرس , نهال شلیل شبرنگ , نهال شلیل ایندیپندنس ,نهال شلیل زودرس حسن پور , نهال بلوبری سردسیری , نهال بلوبری گلدانی , نهال بلوبری گرمسیری , نهال بلوبری پاکوتاه , نهال شاه توت اصلاح شده , نهال شاه توت کن , نهال شاه توت مشهد , نهال شاه توت , نهال بلوبری , نهال گلابی ,نهال گلابی شاه میوه , نهال گلابی اسپادانا , نهال گلابی پایه کوتاه , نهال گلابی اصلاح شده , نهال گلابی نطنز , نهال گلابی بیروتی , نهال بادام , نهال بادام خوشه ای , نهال بادام دیرگل , نهال بادام مامایی , نهال بادام تونو , نهال بادام آذر , نهال بادام دیمی , نهال بادام فرانیس , نهال بادام اصلاح شده , نهال سنجد , نهال سنجد حاج حسین ,نهال سنجد حاج حسینی , نهال سنجد خرمایی , نهال سنجد قزل , نهال سنجد تلخ , نهال سنجد خوشه ای , نهال سنجد دیم , نهال زرشک , نهال زرشک پفکی , نهال زرشک بیدانه , نهال زرشک قائنات , نهال زرشک زینتی , نهال زرشک قرمز , نهال زرشک آبگیری , نهال انگور , نهال انگور یاقوتی , نهال انگور شانی , نهال انگور زودرس , نهال انگور کشمشی , نهال انگور شرابی , نهال انگور شامپاین , نهال انگور بلک ویلیام , نهال انگور عسگری , نهال انگور قزل اوزوم , نهال سماق , نهال سماق قرمز , نهال سماق آمریکایی , نهال انجیر , نهال انجیر استهبان , نهال انجیر زرد , نهال انجیر اسرائیلی , نهال انجیر مقاوم به سرما , نهال انجیر سردسیری , نهال انجیر خشک , نهال انجیر گلابی , نهال انجیر پیوندی , نهال انجیر سه فصل , نهال زستون , نهال زیتون زرد , نهال زیتون کنسروالیا , نهال زیتون تلخ , نهال زیتون مانزالینا , نهال زیتون سیاه , نهال زیتون آربیکن , نهال زیتون میشن , نهال زیتون فیشمی , نهال زیتون سبز , نهال موز , نهال موز پاکوتاه , نهال موز سردسیری , نهال موز آبی , نهال موز کاوندیش , نهال موز قرمز , نهال موز ابلق , نهال آناناس , نهال زغال اخته , نهال زغال اخته الموت , نهال زغال اخته اصلاح شده , نهال زغال اخته پیوندی , نهال انار , نهال انار گرمسیری , نهال انار بی هسته , نهال انار شیرین یزد , نهال انار دانه سیاه یزد , نهال انار ژله ای , نهال انار بی دانه افغانستان , نهال بی دانه , نهال انار گلوباریک , نهال انار ملس , نهال انار ترش , نهال زردالو , نهال زردالو پایه رویشی , نهال زردالو دیرگل , نهال زردالو پرتقالی , نهال زردالو عسگرآباد , نهال زردالو رجبعلی , نهال زردالو قیسی , نهال زردالو گرمسیری , نهال زردالو قرمز , نهال زردالو شاهرودی , نهال آلبالو , نهال آلبالو مجاری , نهال آلبالو درشت , نهال آلبالو اسرائیلی , نهال آلبالو بوترمو , نهال آلبالو محلی , نهال آلبالو پیوندی , نهال آلبالو رسمی , نهال آلبالو سیگانی , نهال خرمالو , نهال خرمالو گوجه ای , نهال خرمالو موزی , نهال خرمالو گلدانی , نهال خرمالو سردسیر , نهال خرمالو انبه ای , نهال گوجه سبز , نهال گوجه سبز زودرس , نهال گوجه سبز سردرود , نهال گوجه سبز برغان , نهال گوجه سبز شهریار , نهال گوجه سبز ترکیه ای , نهال گوجه سبز قرمز , نهال گوجه سبز سردری , نهال ازگیل , نهال ازگیل پیوندی , نهال ازگیل ژاپنی پیوندی , نهال ازگیل محلی , نهال توت موزی , نهال توت موزی قرمز , نهال توت موزی سفید , نهال شاه توت موزی , نهال توت , نهال آمریکایی , نهال توت سفید , نهال توت سیاه , نهال توت مجنون , نهال توت قرمز , نهال توت هرات , نهال توت کاکوزا , نهال توت شمیرانی , نهال توت مشهد , نهال آلو , نهال آلو بخارا , نهال آلو شابلون , نهال آلوچه , نهال آلو کالیفرنیا , نهال آلو سیاه , نهال آلو قرمز , نهال آلوچه جنگلی , نهال آلو برقانی , نهال آلو بخارا سیاه , نهال آلوچه سبز , نهال سیب , نهال سیب آبی , نهال سیب عروس , نهال سیب گلاب , نهال سیب توسرخ , نهال سیب سیاه , نهال سیب گرمسیری , نهال سیب فرانسوی , نهال سیب سبز , نهال سیب قرمز , نهال سیب ترش , نهال پسته , نهال پسته اکبری , نهال پسته پیوندی , نهال پسته هیبریدی , نهال پسته آمریکایی , نهال پسته اسرائیلی , نهال فندق , نهال فندق پرمحصول , نهال فندق ماکادیمیا , نهال فندق انیس , نهال فندق ترکیه , نهال فندق استرالیایی , نهال فندق انیس ترکیه , نهال فندق پیوندی , نهال هلو , نهال هلو زعفرانی , نهال هلو زودرس , نهال هلو جوادی , نهال هلو کاردی , نهال هلو خونی , نهال هلو پاییزه , نهال هلو انجیری خونی , نهال هلو انجیری , نهال هلو انجیری زعفرانی , نهال هلو البرتا , نهال گیلاس , نهال گیلاس خوشه ای , نهال گیلاس اسرائیلی , نهال گیلاس تکدانه , نهال گیلاس پاکوتاه , نهال گیلاس تکدانه مشهد , نهال گیلاس زودرس , نهال گیلاس سورینام , نهال گیلاس آمریکایی , نهال گیلاس هارت , نهال گیلاس مقاوم به سرما , نهال به , نهال به قرمز , نهال به ژاپنی , نهال به اصفهان , نهال به ترش , نهال به پاکوتاه , نهال عناب , نهال عناب گلابی , نهال عناب پیوندی , نهال عناب بیرجند , نهال عناب چینی , نهال عناب ژاپنی , نهال عناب ترکیه , نهال عناب اوکراینی , نهال عناب خرمایی , نهال عناب گردویی , نهال پایه رویشی , نهال زودبازده , نهال شناسنامه دار , نهال اصلاح شده , نهال کشت بافت , نهال ژنوتیپ , نهال پیوندی , نهال دیرگل , نهال مقاوم به سرما , خرید نهال , فروش نهال , قیمت نهال , نهالستان , نهالفروشی , ارقام نهال , نهال میوه , نهال گلدانی , نهال ریشه لخت , نهال بن دار , نهال 1ساله , نهال 2ساله , نهال 3 ساله , نهال 4 ساله , نهال 5 ساله , خرید بذر , فروش بذر , قیمت بذر , لیست قیمت نهال , خرید میوه , فروش میوه , قیمت میوه,نهالستان جهاد کشاورزی تهران,نهالستان جهاد کشاورزی مشهد,نهالستان جهاد کشاورزی دماوند,نهالستان جهاد کشاورزی تبریز,نهالستان جهاد کشاورزی ارومیه,خرید نهال از جهاد کشاورزی,خرید نهال از جهاد کشاورزی مشهد,خرید نهال از جهاد کشاورزی تبریز,خرید نهال از جهاد کشاورزی ,گیلان,خرید نهال از جهاد کشاورزی قزوین,خرید نهال از جهاد کشاورزی شیراز,خرید نهال از جهاد کشاورزی شهریار ,خرید نهال شلیل , خرید نهال شاه توت , خرید نهال گلاب , خرید نهال بادام , خرید نهال سنجد , خرید نهال زرشک , خرید نهال انگور , خرید نهال سماق , خرید نهال انجیر , خرید نهال زیتون ,خرید نهال زغال اخته , خرید نهال انار , خرید نهال خرمالو , خرید نهال گوجه سبز , خرید نهال گردو , خرید نهال توت , خرید نهال به , خرید نهال آلو , خرید نهال سیب , خرید نهال پسته , خرید نهال فندق,نهالستان,خرید نهال,فروش نهال,نهالکده مهندس حسینی,نهالکده کرج,موسسه نهالکده مهندس حسینی,